Bedrijven hebben in het verleden mogelijk negatieve ervaringen gehad met het gebruik van biologisch afbreekbare oliën vanwege verschillende redenen:

Beperkte Productkennis: In de begindagen van biologisch afbreekbare oliën hadden veel bedrijven beperkte kennis over de specificaties en toepassingsvereisten van deze oliën. Dit leidde soms tot het verkeerde gebruik van oliën die niet geschikt waren voor hun toepassingen.

Incompatibiliteit met bestaande systemen: Sommige bedrijven hadden bestaande machines en systemen die niet compatibel waren met biologisch afbreekbare oliën. Het gebruik van biologisch afbreekbare oliën in dergelijke systemen kan leiden tot problemen zoals afdichtingslekkage en verminderde prestaties.

Prijs: In het verleden waren biologisch afbreekbare oliën vaak duurder dan traditionele minerale oliën. Bedrijven waren terughoudend om over te schakelen vanwege de hogere kosten.

Onvoldoende productprestaties: Vroege formuleringen van biologisch afbreekbare oliën konden soms niet dezelfde prestaties leveren als traditionele oliën, vooral in veeleisende toepassingen.

Beperkte beschikbaarheid en keuze: Er was een beperkte beschikbaarheid van biologisch afbreekbare oliën in het verleden, en bedrijven hadden mogelijk beperkte keuze in termen van merken en viscositeiten.

Regelgeving en milieunormen: Bedrijven moesten soms voldoen aan strikte milieunormen en regelgeving met betrekking tot het gebruik van oliën, wat hun keuzemogelijkheden beperkte en hen dwong biologisch afbreekbare oliën te gebruiken zonder voldoende voorbereiding.

Het is belangrijk op te merken dat de technologie en formuleringen van biologisch afbreekbare oliën in de afgelopen jaren aanzienlijk zijn verbeterd. Veel van de problemen die in het verleden werden geïdentificeerd, zijn nu aangepakt, en moderne biologisch afbreekbare oliën bieden betere prestaties, zijn compatibel met bestaande systemen en voldoen aan milieuvoorschriften. Bedrijven kunnen nu profiteren van de voordelen van deze oliën terwijl ze bijdragen aan een duurzamere toekomst.